Računovodstvene usluge

Tvrtka CroMost d.o.o. za svoje klijente pruža usluge računovodstva i kontroliranja dostavljenih knjigovodstvenih isprava u skladu sa Zakonom o računovodstvu, računovodstvenim standardima i drugim propisima koji uređuju računovodstveno i knjigovodstveno financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj. Tvrtka usluge računovodstva pruža malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima, slobodnim zanimanjima te građanima.

Za svoje klijente tvrtka CroMost d.o.o. ažurno prati Zakon o računovodstvu, relevantne Pravilnike, Uredbe i propise Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u Republici Hrvatskoj, te po istima postupa i o izmjenama i primjenama istih redovno ih obaviještava.