Produžen rok trajanja posebnih okolnosti

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 83/20) kojom je:

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti odnosno do 18.10.2020. FINA zastaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe, osim u odnosu na ovršenike fizičke osobe ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti  odnosno do 18.10.2020. poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja zastaje s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju i ne plijeni daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje isplatiti radniku odnosno primatelju stalnog novčanog primanja.

Ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka u tim slučajevima se ne zastaje sa provođenjem ovrhe.

Facebook
Twitter
LinkedIn