Osiguranje

AZ Hrpalo – zastupanje u osiguranju

Temeljem Ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ZO 15657 izdanog od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga osnovan je AZ HRPALO, Obrt za zastupanje u osiguranju, Nikolina Hrpalo, Trg hrvatskih branitelja 21 b, Bjelovar koji ekskluzivno zastupa Allianz Zagreb d.d.

AZ HRPALO, Obrt za zastupanje u osiguranju, Nikolina Hrpalo temeljem Ugovora s Allianz Zagreb d.d. obavlja poslove zastupanja u osiguranju u ime i za račun Allianz Zagreb d.d.