KONTAKT

CROMOST D.O.O.

Kontaktirajte nas s Vašim upitima vezanim uz poslovnu suradnju, cijene računovodstva, poslovnog savjetovanja, izrade web stranica i svih ostalih naših usluga.

Adresa

Zagrebačka 19b Bjelovar
43 000 Bjelovar, Hrvatska

Kontakt podaci

Tel/Faks: 043 245 395
Mob: 095 712 63 55
E-mail: cromost.bj@gmail.com

Računovodstvo

Ranka Vranješ
043 245 395
nina.knjigovodstvo@gmail.com

Bespovratna sredstva i osiguranje

Nikolina Hrpalo
098 1663 541
cromost.bj@gmail.com

Poslovni planovi i investicijske studije

Maja Kraljec
043 245 395
cromost.bj-projekti@gmail.com

Održavanje

043/245-395

cromost.bj@gmail.com

Marketing i izrada web stranica

Nikolina Hrpalo
098 1663 541
cromost.bj@gmail.com

Računovodstvo

Valentina Radinović i Anita Kovarik
043 245 395
nina.knjigovodstvo@gmail.com

Obračun plaća

Kristina Grgić
043 245 395
nina.knjigovodstvo@gmail.com


Administracija

Petra Mihaljinec
043245395
0957126355

PODACI O TVRTKI CROMOST

CroMost d.o.o. poslovno savjetovanje, 43000 Bjelovar, Zagrebačka 19b
IBAN: HR1623600001102288876 , otvoren kod Zagrebačke banke d.d. MBS: 010083705,
OIB: 30224175860
Upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Bjelovaru, Iznos temeljnog kapitala 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti. Direktorica: Nikolina Hrpalo