Poslovno savjetovanje

Usluge poslovnog savjetovanja

Tvrtka CroMost d.o.o. pruža usluge poslovnog savjetovanja u vezi s poslovanjem u skladu s djelatnošću klijenta.
Tvrtka CroMost d.o.o. u okviru svojeg djelovanja, u mogućnosti je uspostaviti Vašu suradnju sa institucijama od značaja za Vaše poslovanje. Ove aktivnosti provode se prije svega praćenjem natječaja i odabirom onih koji su za Vas najpovoljniji i temeljem kojih možete ostvariti značajna poticajna i bespovratna sredstva u cilju razvoja i unapređenja vlastitog poslovanja.

Poslovni planovi i investicijske studije

Temeljem djelatnosti: kreiranja, dizajna i vođenja razvojih i poslovnih planova i projekata te pripreme dokumentacije za različite natječaje i podnošenje prijave na iste, tvrtka za pravne osobe izrađuje investicijske studije potrebne pri podnošenju zahtjeva za kredit te zahtjeva za bespovratna sredstva. Tvrtka također izrađuje strategije razvoja jedinica lokalnih samouprava sukladno propisanoj metodologiji izrade istih.