Održavanje i čišćenje

Održavanje i čišćenje

Za fizičke i pravne osobe pružamo uslugu čišćenja i održavanja objekata (stambenih i poslovnih). Materijalnim dobrima klijenta raspolažemo pažnjom dobrog gospodara.