Category Archives: Objave

Najmanje trajanje otkaznog roka u slučaju otkaza ugovora o radu

Za razliku od izvanrednog otkaza, redovitim otkazom se ugovor o radu otkazuje uz otkazni rok. Najkraće trajanje otkaznog roka propisano je u čl. 122. Zakona o radu (u nastavku: ZR), a ovisi o prethodnom trajanju neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavca. U slučaju redovitog otkaza otkazni rok je najmanje: 2 tjedna ako je radni odnos […]

Produžen rok trajanja posebnih okolnosti

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 83/20) kojom je: produžen rok trajanja posebnih okolnosti propisanih čl. 25.a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20) do zaključno s 18. listopada 2020. produžen rok trajanja posebnih okolnosti propisan čl. 8. st. 1. Zakona o interventnim mjerama […]

Porez na dodanu vrijednost od 1.1.2019. (NN 106/18)

Smanjenje porezne stope PDV-a na 13% za pojedine proizvode i to na isporuku: – živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva; – svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva; – svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od […]

M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Demografska obnova opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, jedan je od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja. Kako bi se potakao ostanak mladih u ruralnim područjima odnosno njihov povratak iz gradova, nužno je osigurati primjerene životne i radne uvjete. Upravo je jedan od važnijih ciljeva ove mjere, omogućiti mladima zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja. Podmjera 6.1. Potpora […]

Objavljeni su zakoni koji reguliraju poreznu reformu

U ‘Narodnim novinama’ br. 115/16 objavljena je skupina zakona koji reguliraju poreznu reformu. Navedeni propisi stupaju na snagu 1. siječnja 2017. godine: Opći porezni zakon Zakon o Poreznoj upravi Zakon o upravnim pristojbama Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o lokalnim porezima Zakon o porezu na dohodak […]