Category Archives: Objave

Darovanja (donacije) u 2022. godini

Darovanja (donacije) u 2022. godini Razdoblje u kojemu se mogu dati neoporezive donacije u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe prouzročene potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije produljeno je do 31. prosinca 2022. godine. Osim darovanja za područja pogođenim tim potresom, obveznici poreza na dobitak i obveznici poreza na dohodak mogu i u redovnim okolnostima […]

VAŽNO! KNJIGA RAČUNA

Temeljem  članka 22.  Zakona o fiskalizaciji svaki obveznik fiskalizacije dužan je imati pokraj kase ovjerenu knjigu računa pomoću koje izdaje račune u slučaju kvara kase, internetske veze i slč., a koje naknadno fiskalizira po uspostavljanju kase. Prestanak rada elektroničkog naplatnog uređaja prilagođenog za provedbu fiskalizacije Članak 22. (1) Ako dođe do potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja […]

Bliži se rok za predaju GFI-a: Fina poziva poduzetnike da ih predaju do 30. travnja 2022. godine

Odlukom Ministarstva financija RH obveza predaje godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2021. godinu vraćena je na stari rok, stoga Financijska agencija poziva poduzetnike da do 30. travnja 2022. ispune svoju obvezu. Za obveznike koji propuste dostaviti GFI i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave do zakonski propisanoga roka, […]

Izmjena Zakona o PDV-u – primjena snižene stope PDV-a od 5% i 13%

Od 1.4.2022 proširuje se primjena snižene stope PDV-a od 5% na: Dječju hranu Jestiva ulja i masti, maslac i margarin Isporuku živih životinja Isporuku svježeg i rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda Isporuku svježih i rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa Isporuku žive ribe, te svježe i rashlađene ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka Isporuku svježeg i […]

Objavljen Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva

Korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2021. godini, sa poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više slijedećih skupina kultura: ratarske kulture, trajni nasadi, povrće, ukrasno bilje, ljekovito bilje. Korisnici potpore […]

Najmanje trajanje otkaznog roka u slučaju otkaza ugovora o radu

Za razliku od izvanrednog otkaza, redovitim otkazom se ugovor o radu otkazuje uz otkazni rok. Najkraće trajanje otkaznog roka propisano je u čl. 122. Zakona o radu (u nastavku: ZR), a ovisi o prethodnom trajanju neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavca. U slučaju redovitog otkaza otkazni rok je najmanje: 2 tjedna ako je radni odnos […]

Produžen rok trajanja posebnih okolnosti

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 83/20) kojom je: produžen rok trajanja posebnih okolnosti propisanih čl. 25.a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20) do zaključno s 18. listopada 2020. produžen rok trajanja posebnih okolnosti propisan čl. 8. st. 1. Zakona o interventnim mjerama […]

Porez na dodanu vrijednost od 1.1.2019. (NN 106/18)

Smanjenje porezne stope PDV-a na 13% za pojedine proizvode i to na isporuku: – živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva; – svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva; – svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od […]

M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Demografska obnova opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, jedan je od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja. Kako bi se potakao ostanak mladih u ruralnim područjima odnosno njihov povratak iz gradova, nužno je osigurati primjerene životne i radne uvjete. Upravo je jedan od važnijih ciljeva ove mjere, omogućiti mladima zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja. Podmjera 6.1. Potpora […]

Objavljeni su zakoni koji reguliraju poreznu reformu

U ‘Narodnim novinama’ br. 115/16 objavljena je skupina zakona koji reguliraju poreznu reformu. Navedeni propisi stupaju na snagu 1. siječnja 2017. godine: Opći porezni zakon Zakon o Poreznoj upravi Zakon o upravnim pristojbama Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o lokalnim porezima Zakon o porezu na dohodak […]