VAŽNO! KNJIGA RAČUNA

Temeljem  članka 22.  Zakona o fiskalizaciji svaki obveznik fiskalizacije dužan je imati pokraj kase ovjerenu knjigu računa pomoću koje izdaje račune u slučaju kvara kase, internetske veze i slč., a koje naknadno fiskalizira po uspostavljanju kase.
Prestanak rada elektroničkog naplatnog uređaja prilagođenog za provedbu fiskalizacije
Članak 22.
(1) Ako dođe do potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja iz članka 16. ovoga Zakona, obveznik fiskalizacije izdaje račun koji mora biti uvezan u posebnu knjigu računa.
(2) Uvezanu knjigu računa iz stavka 1. ovoga članka, prije početka upotrebe, ovjerava Ministarstvo financija, Porezna uprava.
(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obveznik fiskalizacije obvezan je u roku od pet dana, računajući od dana u kojem je došlo do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja, uspostaviti rad naplatnog uređaja na način propisan člankom 16. ovoga Zakona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *