Promjene u obračunu plaća i drugog dohotka od 1.1.2017.

Od 1. siječnja 2017. na snagu će stupiti izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima koje se odnose na najavljenu poreznu reformu i na promjene kod izračuna plaća i drugog dohotka.

Promjene kod izračuna plaća biti će sljedeće:
1) Povećava se osobni odbitak s 2.600,00 kn na 3.800,00 kn
2) Povećavaju se koeficijenti za odbitak za djecu i uzdržavane članove, dok osnovicu za taj odbitak čini 2.500,00 kn (2.500,00 kn x koeficijent osobnog odbitka = iznos)
3) Mijenjaju se porezne stope i porezni razredi
– ukidaju se dosadašnje porezne stope od 12%, 25% i 40% i njihovi porezni razredi
– uvode se nove porezne stope od 24% (porezni razred do 17.500,00 kn) i 36% (porezni razred od 17.500,01 kn do neograničeno)

Kod obračuna plaće po novim pravilima, veću neto plaću imat će oni zaposlenici koji su imali veći osobni odbitak, ali su i uz taj osobni odbitak do sada uplaćivali porez iz plaće.
Zaposlenicima koji imaju veći osobni odbitak i koji do sada zbog toga nisu plaćali porez iz plaće, situacija će ostati ista – i dalje neće plaćati porez, ali im niti neto plaća neće biti veća.

Što se obračuna drugog dohotka tiče, izmjene su:
1) smanjuje se porezna stopa sa 25% na 24%
2) uvodi se obveza plaćanja doprinosa za sve kategorije drugog dohotka, što znači i za one kategorije koje su toga do sada bile oslobođene (umirovljenici, autorski honorari i umjetnički honorari)
3) mijenjaju se stope doprinosa (za sve kategorije): MIO I. stup 7,5% (za umirovljenike 10%), MIO II. stup 2,5% (za umirovljenike nema), zdravstveno osiguranje 7,5%

Usvojene izmjene Zakona stupaju na snagu sa 1.1.2017., što znači da će se primjenjivati na sve isplate od tog datuma pa nadalje, neovisno o tome na koji se mjesec odnose. Plaća za 12. mjesec, kao i sve ostale isplate u siječnju, oporezivat će se prema novim pravilima.

Isto tako, Vlada RH je uredbom donijela odluku u povećanju minimalne plaće u 2017. godini koja će iznositi 3.276,00 kn bruto, što je povećanje od 156,00 kn u odnosu na dosadašnju minimalnu plaću.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *